Dostępna strona


Baza konkurencyjności jest tworzona z myślą o tym, aby umożliwić samodzielne obsłużenie serwisu przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo, czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  3. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Kontakt

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących kwestii dostępności stron Bazy konkurencyjności na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl.

Przydatne linki 

  1. Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)
  2. Polskie tłumaczenie wytycznych WCAG